Als gevolg van de weggooicultuur raken de oceanen verstikt met plastic. En ook aan land is kunststof een hardnekkig zwerfafval. Kunststof heeft hierdoor een groot imagoprobleem, terwijl het juist uitzonderlijk goed geschikt is voor recycling.

Als specialist in kunststofproducten, voor met name ondergrondse toepassing, zet PION zich in voor duurzame oplossingen. Waar het mogelijk is kiezen wij voor ‘cradle to cradle’-oplossingen, waarbij de afvalstromen tot een minimum worden beperkt. We gebruiken grondstoffen uit recycling en stimuleren hergebruik door bijvoorbeeld klembuizen terug te nemen en te herstellen.

Met als uiteindelijk streven een productie zonder afval en een wereld die ook voor latere generaties leefbaar blijft.

Maatschappelijk verantwoord werken

Een werkgever speelt een belangrijke rol in het leven van de medewerkers. Wij vinden dat wij als organisatie het goede voorbeeld moeten geven en verantwoord gedrag moeten belonen. Zo kiezen wij bij investeringen in bijvoorbeeld energiecontracten of het wagenpark steeds voor milieuvriendelijke oplossingen.

Bij PION Kunststoffen gaan we proactief om met de gezondheid van onze medewerkers. We creëren een optimale werkplek en stimuleren respectvolle samenwerking binnen een inspirerende bedrijfscultuur. Ook bieden we een goede werk/privé-balans.

Wij willen niet denken in vaste functiepatronen en hiërarchieën, maar juist in taken, activiteiten, eigen verantwoordelijkheden en klantgerichtheid. Werken bij PION is leuk en spannend, wat uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit voor en met onze relaties.

Streven naar groei

Als commerciële organisatie streven wij naar groei. Maar niet alleen op financieel gebied en niet ten koste van alles. Wij stimuleren onze medewerkers om zich continu bewust te zijn van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schoon milieu en een leefbare wereld. Tegelijk ondersteunen we hun persoonlijke groei met opleidingen, trainingen en coachingsessies, omdat competentie-ontwikkeling uiteindelijk meer oplevert dan alleen financiële winst.

Duurzaamheid doe je samen

Naast onze medewerkers proberen we ook onze leveranciers en klanten te verleiden om samen met ons na te denken over duurzaam samenwerken. We denken mee over mogelijkheden voor recycling en dagen de markt uit met nieuwe milieuvriendelijke oplossingen te komen. Zowel aan de voorkant, bij de keuze van grondstoffen uit recycling, als aan de achterkant, bij het voorkomen van afval en het terugnemen van gebruikte materialen.

Wij zijn dan ook groot voorstander van registratie bij ‘Madaster’, het online materialenkadaster dat in kaart brengt welke materialen waar worden toegepast, als basis voor mogelijk toekomstig hergebruik.

Wat kunt ú doen?

Wij zijn altijd geïnteresseerd in ‘duurzame’ ideeën. Bent u leverancier van kunststof in onze markt met een interessante innovatie en wilt u dit graag vermarkten? Neem vooral contact met ons op.

Bent u inkoper, beleidsmedewerker of uitvoerder in een van de sectoren die wij bedienen en hebt u een idee of juist een vraag rond duurzaamheid of behoefte aan ondersteuning bij innovatie? Wij staan altijd open voor vernieuwende ideeën uit welke bron dan ook.