Met een totaal vermogen van 14,4 MW wekken de vier windturbines op windmolenpark Hattemerbroek straks jaarlijks voldoende energie op om ongeveer 11.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Dat betekent 17.000 ton besparing per jaar op de CO2 uitstoot. 

Vanaf mei 2021 moeten 6 midden spanning kabels, verdeeld over twee kabelverbindingen aangelegd zijn. Die verbinding brengt de opgewekte stroom naar een schakelstation van Liander. Sinds een paar weken is A. HAK Electron B.V. gestart met de aanleg van de parkbekabeling.

Over een afstand van meer dan 8 kilometer wordt de bekabeling vanaf het windmolenpark door mantelbuizen naar het onderstation gevoerd: van Hattemerbroek tot achter de oude papierfabriek in Wapenveld. De mantelbuizen worden deels in open ontgraving en deels via horizontaal gestuurde boringen geïnstalleerd. Een noodzakelijke klus. Waarbij Remko Vierhout, projectleider bij A.HAK de voorbereidende werkzaamheden en het aanleggen van de kabelverbindingen coördineert.

Gecodeerd

In nauwe samenwerking met PION Kunststoffen zijn de eerste gecodeerde haspels met mantelbuizen geleverd. ‘De mantelbuizen moeten onder andere een warmte van maximaal 90 graden Celsius kunnen weerstaan: tot deze temperatuur kunnen de aanwezige midden spanning kabels opwarmen tijdens het gebruik’ vertelt Remko.

Duurzame oplossing

Na uitvoerig bodemonderzoek is duidelijk geworden hoe de grond is opgebouwd. De ondergrond in dit gebied is fluctuerend. Bij veengrond betekent het dat er op sommige delen van het tracé de grondverbetering toegepast moet worden. Tijdens het maken van de kabelsleuf wordt deze grond dan gelijk verzwaard, zodat de mantelbuizen goed gelegd kunnen worden. De uitdagingen liggen vooral bij de boringen onder de rijkswegen en waterweg door.

‘De jarenlange ervaring die PION Kunststoffen inmiddels heeft opgebouwd met de geschikte en duurzame materialen voor windmolenparken maakte de keuze voor de samenwerking zeker in zo’n groen energieproject gemakkelijk. Ook omdat zij geadviseerd hebben om te kiezen voor hun gerecyclede HDD mantelbuizen. PION is de initiator van deze groene HDD mantelbuizen, die functioneel voldoen aan de gestelde eisen en geproduceerd zijn uit hoogwaardig gerecycled materiaal. Daarmee voorkomen we dat fossiele grondstoffen worden ingezet bij een duurzaam project als een windmolenpark. Wij zien de vraag naar duurzame oplossingen ook toenemen, aldus Remko. Bij A.Hak wordt dit vraagstuk steeds belangrijker en trachten wij als aannemer ook om ons steentje bij te dragen.’

Tempo maken met energietransitie

A.Hak heeft de ervaring en de innovatiekracht om op het gebied van ondergrondse kabels vaart te maken met de energietransitie. Daarbij nemen zij engineering, tracering, vergunning trajecten, materiaalleveringen, realisatie van kabeltracés en alle gerelateerde montage- en demontage werkzaamheden voor hun rekening.

A. HAK  is nog zeker 4 maanden actief met de aanleg van de kabelverbindingen en mantelbuizen en hoopt het project medio begin 2021 over te dragen aan de opdrachtgever windmolenpark Hattemerbroek.

Lees hier meer over Windmolenpark Hattemerbroek.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van A.Hak en PION Kunststoffen