Wat kunnen wij voor ú betekenen?

De behoefte van onze klanten is de drijvende kracht achter de continue optimalisatie en innovatie van onze toepassingen in (rail)infrastructuur, energieproductie en -distributie, wegenbouw, telecomnetwerken en utiliteitsbouwprojecten. Ook ú kunt ons inspireren.

Of u nu in de werkvoorbereiding of in de dagelijkse uitvoering actief bent, als ingenieur projecten opzet en leidt, of de rol van opdrachtgever vervult… PION is uw partner. Leg uw vragen aan ons voor. Grote kans dat wij met ons brede netwerk onder producenten en onze goede kennis van de markt een pasklare oplossing kunnen aandragen.

En zo niet, dan zien we het als een uitdaging om op creatieve wijze een nieuwe, slimme toepassing voor u te bedenken.

Iedereen die bijdraagt aan ontwerp en uitvoering van (rail)infrastructuurprojecten heeft – bewust of onbewust – al eens met PION Kunststoffen gewerkt.

Onze producten liggen onder en naast alle grote snelwegen, langs en onder spoorlijnen, in stations en bij data- en energienetwerken door heel Nederland.

Kabelbescherming railinfrastructuur

De belangrijkste oorzaken van vertragingen op het spoor zijn kabelbreuk en netwerkstoringen als gevolg van werkzaamheden. Reden genoeg om vanaf de vroegste fase van railinfraprojecten serieus na te denken over de beste manieren om ondergrondse kabels te beschermen.

Dit geldt voor een toekomstbestendige bescherming van nieuw aan te leggen kabels en leidingen, zowel binnen als buiten stationsgebieden, en natuurlijk ook voor tijdelijke bescherming van bestaande kabels tijdens werkzaamheden, bijvoorbeeld met onze deelbare polypropyleen klembuizen.

Sinds oprichting van PION is railinfra altijd een belangrijk aandachtsgebied geweest. In de loop der jaren hebben wij grote deskundigheid, expertise en ruime ervaring opgedaan in zeer veel spoorprojecten in Nederland en daarbuiten.

PION is daarnaast actief bij tram-, metro- en lightrail-projecten, met onder meer producten die voldoen aan de normen van RET, HTM en GVB. PION is betrokken bij het upgraden en het verglazen van de spoorse netwerken, en verzorgt bescherming voor voedingskabels, seinwezenkabels en glasvezelverbindingen.

Kortom, alle kabels die nodig zijn om vanuit de centrale verkeerscentrales via decentrale systemen de netwerken langs het spoor en op de stations te onderhouden.

Kabelbescherming wegenbouw

De dataverwerking en behoefte aan real time informatie is voor Rijkswaterstaat (RWS) cruciaal. Daarom investeert RWS flink in haar netwerken en bijbehorende bekabeling. Snelwegen, provinciale wegen, bruggen en sluizen worden steeds slimmer. Verkeerscentrales, matrixborden, dynamische route-informatiepanelen en verkeersregelinstallaties moeten continu in bedrijf zijn om onze infrastructuur optimaal te laten functioneren.

Een goede bescherming van de daartoe benodigde kabelnetwerken en glasvezelverbindingen is daarbij essentieel. PION beschikt over diverse producten die VICnet zijn goedgekeurd en kunnen worden ingezet bij projecten van Rijkswaterstaat.

Kabelbescherming energienetwerken

De wereld kan niet zonder stroom. Energienetwerken zijn essentieel voor het functioneren van onze samenleving. De verduurzaming van de maatschappij vraagt om nieuwe vormen van energieopwekking en opslag. Tegelijk vindt een proces van de Europese marktintegratie plaats, waardoor marktpartijen gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal kunnen verhandelen.

Een andere ontwikkeling is de energietransitie. Conventionele kolen en gascentrales maken plaats voor elektriciteit uit wind en zon. Daarnaast verschuift de productie voor een deel naar een meer decentraal en zelfs lokaal niveau. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee die vragen om nieuwe marktconcepten en nieuwe technologieën.

Voor deze belangrijke netwerken heeft PION de optimale bescherming. Zo heeft PION specifiek voor het beschermen en ommantelen van hoog- en middenspanningskabels jaren geleden de HDD mantelbuis geïntroduceerd.

Kabelbescherming telecomsector

Wij kunnen niet meer zonder telecom en internet. Of het nu thuis is of op het werk. De gehele economie is afhankelijk van een goed functionerend telecom- en breedbandnetwerk. De verdere groei aan draadloos (Wifi) vraagt om nog meer kabels en uitbreidingen van de ondergrondse netwerken.

PION levert een groot scala aan producten specifiek voor deze telecom- en breedbandnetwerken.

Kabelbescherming industrie- en utiliteitsbouw

Netwerken op industriële complexen vragen vaak om een maatwerkbenadering. Er worden zowel voedingskabels als data- en beveiligingsnetwerken aangelegd, veelal op plekken waar veel van deze netwerken gevraagd wordt, met weinig ruimte en beschikbare tijd. Dit vraagt om robuuste en onderhoudsvriendelijke bescherming, met kunststof als beste oplossing.

Zeker bij projecten die een belangrijke investering vergen kan PION belangrijke toegevoegde waarde bieden als adviseur. Wij hebben zeer brede expertise en materiaalkennis, gekoppeld aan voldoende creativiteit voor slimme oplossingen bij eenmalige toepassingen.

Dit geldt overigens ook voor de grotere utiliteitsprojecten. Denk bijvoorbeeld aan de vele grote datacenters in ons land, waar zeer zware eisen worden gesteld aan de netwerken en de daarbij behorende kabelbescherming. PION heeft producten én advisering geleverd voor verscheidene innovatieve datacenter-projecten.

Kabelbescherming speciale projecten

Een aquaduct in Zeeland, een tunnel door een beschermd natuurgebied, onderboring van een waterweg… zodra de omstandigheden vragen om méér dan een standaardoplossing blijkt de denkkracht van het PION-team een belangrijke plus.

Door onze brede ervaring kunnen wij méér bieden dan meer van hetzelfde, waarbij we soms zelfs – in nauw overleg met onze leveranciers – tot geheel nieuwe producten of oplossingen komen.