Op de Kabeldag 2018 werd wederom duidelijk dat PION met het streven tot een verdere verduurzaming op de goede weg is.

De door DNV-GL georganiseerde Kabeldag 2018 had als thema: ‘Ons kabelnet: bereidt u voor op trendbreuken!’

De energiemarkt staat voor interessante uitdagingen. Aspecten als duurzame energiedragers, energie neutrale netwerken, energieopslag en de toename van power to gas, elektrische voertuigen en waterstof technologie bieden nieuwe kansen en vragen een andere aanpak.

Deze dag wordt traditioneel bezocht door uiteenlopende specialisten werkzaam binnen de energiewereld. Vanuit opdrachtgever, adviseur, aannemer tot aan leverancier.

Tijdens de diverse presentaties en workshops werd duidelijk dat onze maatschappij voor een grote uitdaging staat als het gaat om het opwekken, transporteren dan wel opslaan van energie in ons huidige net. De politieke ambities tot een flinke CO2 reductie en een verruiming van circulaire initiatieven vraagt om een brede aanpak, waarbij alle partijen sectorbreed samenwerken.

Hierin ziet PION een uitgelezen kans haar deskundigheid in te zetten. Ons retour- en hergebruik systeem van de deelbare klembuizen is een praktisch voorbeeld hoe wij circulair handelen. Wij worden graag door u uitgedaagd!

Duurzaamheid doe je samen!