‘We durven te vernieuwen, het bestaande ter discussie te stellen en zijn nieuwsgierig hoe het beter kan’, aldus de cultuur van hogeschool Windesheim. Met zo’n mentaliteit op zak valt afstudeer stagiair Bas Voorburg bij PION met zijn neus in de duurzame boter. Hij kan direct aan de slag met het in de markt zetten van Tubefinder. Een online platform dat met dezelfde vernieuwingsdrang en nieuwsgierigheid wil helpen om toekomstbestendige keuzes te maken.

Klant- en toekomstgericht

‘Het is de missie van mijn hogeschool om actief bij te dragen aan een duurzame samenleving. Gedreven door die duurzaamheid wil ik binnen PION mijn klantgerichtheid koppelen aan toekomstgerichtheid. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen die spelen en daadwerkelijk waarde te kunnen toevoegen, zoals nu bij het in de markt zetten van een heel nieuw concept. Een online platform dat mensen helpt om vol voor duurzaam te gaan’, aldus de gedreven Bas Voorburg. De vernieuwing van het platform sluit mooi aan op de mentaliteit van zijn opleiding. Het zit in de cultuur van Hogeschool Windesheim gebakken om met een frisse blik het bestaande analyseren, aannames overboord te zetten en te bedenken hoe je het kan verbeteren.

Doordachter, doelgerichter, duurzamer

Tijdens zijn studie heeft Voorburg ook in andere organisaties bijgedragen aan hun bestendigheid voor de toekomst. Zo liep hij stage bij private bank Van Lanschot die ‘Gespecialiseerd in de toekomst sinds 1737’ is en draagt hij bij Audi zijn steentje bij aan ‘Voorsprong door techniek’. De aandacht voor toekomst en techniek komen nu mooi samen in zijn werk voor TubeFinder. Managing Director Gerben Borger zag ruimte in de markt om het keuzeproces op het gebied van kabelbescherming te optimaliseren. ‘We willen onszelf en klanten graag uitdagen en helpen om het keuzeproces op een eenvoudige manier doordachter, doelgerichter en duurzamer te maken. Doordachter door inzichtelijk te maken wat de commerciële en maatschappelijke impact van een keuze is. Doelgerichter door het onderscheid in toepassing van het product sturend te laten zijn voor de keuze. En duurzamer door toekomstbestendige alternatieven een plek in het keuzeproces te geven.’ Om de markt ook daadwerkelijk te kunnen uitdagen, heeft hij ervoor gekozen om TubeFinder als onafhankelijk merk in de markt te zetten, als aparte club buiten PION. Als merk dat richting geeft aan de toekomst vanuit de belofte ‘Find your direction in future-proof cable protection’.

Gemak dient de toekomst

Voorburg hoopt veel te leren van zijn collega Nicolette Heetebrij. Ze richt zich op de business development van TubeFinder en zorgt er met haar expertise voor dat het platform je niet alleen uitdaagt, maar je ook helpt om op een eenvoudige manier een toekomstbestendige keuze te maken. ‘We gaan ervoor om de toekomst vandaag te laten beginnen door toekomstbestendige keuzes te maken. Dat zijn keuzes die nu leiden tot de beste oplossing en overmorgen nog steeds goed voelen. Keuzes die je buiten de gebaande paden nieuwe, innovatieve en duurzame alternatieven laat ontdekken. En keuzes die laten zien dat kwaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan’, aldus Heetebrij. Het platform maakt die keuzes toegankelijk, begrijpelijk en makkelijk. Hierdoor is de toekomst opeens geen ver van mijn bed show meer, maar komt ze opeens behoorlijk dichtbij. Het platform maakt het leuk om ermee bezig te zijn en aanstekelijk om het met anderen te delen. Borger: ‘We leggen niet op en faciliteren het beslisproces om een duurzaam alternatief te overwegen. Vergelijk het met Google Maps die de mogelijke routes voor je inzichtelijk maakt en jou zelf laat kiezen. Daar lenen we veel van om de gebruiksvriendelijkste navigator op het gebied van kabelbescherming te worden.’

Oplossing voor je toepassing

In het keuzeproces zie je dat veel argumenten leidend zijn, maar dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de toepassing van het product. Door de juiste keuzes te maken, kan je een betere oplossing voor jouw toepassing te vinden. Een toekomstbestendige oplossing die je netwerk en de wereld beschermt. Niet het product, maar het plan is leidend, de oplossing past zich daaraan aan. Borger licht toe: ‘Heb je PE100 materiaal nodig of een duurzaam alternatief? Ga je de buis in een open sleuf of met een HDD methode installeren? Door een aantal keuzes en klikken kies je simpel de juiste kabelbescherming van het juiste materiaal. Daarbij maken we je ook deelgenoot van de commerciële en maatschappelijke impact van je keuze. Door de juiste keuzes kan je binnen de keten een optimale mix tussen nieuwe en gebruikte materialen realiseren en de afvalberg laten slinken. Dat voelt goed, voor jezelf en de volgende generatie.’ Borger’s filosofie vindt aansluiting bij de levensles die Voorburg tijdens zijn lessen aan de openbare universiteit van Incheon in Zuid-Korea heeft opgedaan: geluk haal je uit het vinden van meer in minder en niet in het zoeken naar meer.

Nieuwe generatie als voorwaarde

Afstudeer stagiair Voorburg heeft zin in de toekomst. Hij wil de toekomst liever vandaag dan morgen laten beginnen. Door het in de markt zetten van het platform kan Voorburg alvast ervaring opdoen voor het realiseren van zijn ambitie om na zijn studie een eigen onderneming met een duurzaam product te starten. Borger vindt het een voorwaarde dat de nieuwe generatie meebouwt aan TubeFinder als nieuwe standaard. ‘Bas helpt ons met het openen voor de deur naar de toekomst. ‘Protecting tomorrow’ kunnen we wel roepen, maar met de generatie van de toekomst in huis kunnen we direct de daad bij het woord voegen. We schermen altijd met onze ervaring uit het verleden, maar interessanter is wat we nog niet weten en hebben ontwikkeld. Ik heb er zin om samen met Bas die kansen te verkennen en te verzilveren. Om de wereld van de klant, de keten en de volgende generatie een beetje beter, veiliger en duurzamer te maken.’