We kunnen het niet ‘over PION’ hebben zonder eerst over de klanten van PION te spreken. Zij vormen immers de drijvende kracht achter ons ontstaan en onze voortdurende ontwikkeling. Niet voor niets betekent PION ‘Partnership Is Our Nature’!

Grensverleggende oplossingen komen altijd voort uit dialoog met, begrip voor en verstand van de klant. Wij hebben de expertise in huis om realistische doelen te stellen, houden altijd uw belang voor ogen en voelen ons ook daadwerkelijk betrokken bij het resultaat.

Zo bouw je aan stevige relaties.

Partners aan de bron

Bij het continu streven naar kwaliteit en goede service spelen natuurlijk ook onze productiepartners een belangrijke rol. Als ter zake kundig intermediair zijn wij in staat wensen en behoeften uit de markt te vertalen naar technische specificaties. De zorgvuldig door ons geselecteerde partners (waarbij wij ook kijken naar de duurzaamheid!) zijn prefect in staat om precies datgene te leveren wat onze klanten nodig hebben.

Onze Elevator Pitch

Als we onze kracht moeten samenvatten, komen we tot het volgende statement:

“PION Kunststoffen is uw duurzame partner in kabelbescherming. Niet gebonden aan één leverancier, geen eigen productielijnen en dus geheel onafhankelijk adviseur. Wij bekijken elk project met een frisse, energieke blik en adviseren pas daarna over de beste toepassing: een standaardproduct, een maatwerkoplossing of wellicht zelfs een nog te ontwikkelen innovatie. Hoe dan ook, uiteindelijk komen we altijd tot passende kunststof kabelbescherming.”

Integriteit en duurzaamheid

Streven naar vooruitgang is onderdeel van ons DNA. We willen dat onze relaties profijt hebben van onze ondersteuning. Daarnaast houden we rekening met de kwaliteit van het leven op onze planeet. Winstgevendheid en toegevoegde waarde op microniveau zijn onlosmakelijk verbonden aan duurzaamheid en leefbaarheid op langere termijn. Wij nemen bewust die verantwoordelijkheid en werken dan ook bij voorkeur samen met klanten en leveranciers die hier ook zo over denken.