René van Buiten

is sinds september bij PION Kunststoffen B.V. verantwoordelijk voor verkoop en marketing. René geniet van samenwerken aan het realiseren van resultaat. Hij werkt graag klantgericht en in co-creatie aan de juiste balans tussen “People, Planet en Profit”.
Tijdens de kennismakingsgesprekken met PION Kunststoffen was de WHY van PION een belangrijk onderwerp. René heeft de overtuiging dat “een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van onze wereld en kunststof circulaire stromen beter benutten om dit te realiseren” erg past bij zijn persoonlijke wensen. Hij wil immers zijn kinderen een waardevol leven op onze aarde gunnen!
PION Kunststoffen is een kennisautoriteit op het gebied van kunststofbeschermingsmaterialen voor kabels en leidingen. René heeft een pragmatische manier van samenwerken, die gericht is op het bieden van oplossingen. Dit samen met de aanwezige kennis bij PION Kunststoffen vormt een mooie combinatie om de volgende stap te zetten in onze duurzame groeiambities.