Met MaxCell, tot drie keer meer kabels in een mantelbuis

Installeer, direct of achteraf.

Er doen zich situaties voor waarbij het in een latere fase lastig is om de kabels te bereiken, kabels bij te trekken of te vervangen. Te denken valt aan tunnels, binnensteden, vliegvelden, stationsgebieden en grote utiliteitsprojecten. Zodra het nodig is om wegen, trottoirs of verharde terreinen open te graven, wordt het aanleggen van nieuwe kabels een tijdrovende, geldverslindende klus. Met veelal kapitaalvernietiging van eerder aangelegd wegdek en overlast voor omwonenden, winkeliers en verkeer.

MaxCell maakt opbreken overbodig

Met het MaxCell-systeem maakt u optimaal gebruik van de bestaande buizeninfrastructuur. Simpelweg door éérst het MaxCell-kabeldoorvoersysteem van put naar put te trekken. Vervolgens gaan daar één of meerdere nieuwe kabels doorheen. De benodigde werkruimte is zeer beperkt, zodat overlast voor de omwonenden en het verkeer tot een minimum beperkt blijft.

Netwerken is vooruitzien

MaxCell maakt het mogelijk om in dezelfde mantelbuis op een later tijdstip
eenvoudig nieuwe kabels bij te trekken. Het systeem is een rendabele investering, vooral in situaties waar u op termijn aanpassingen of kabelvervanging verwacht.
MaxCell is te gebruiken in buizen met een inwendige diameter vanaf minimaal 24 mm.

Voordelen van MaxCell

  • tot 30% besparing op de totale installatiekosten

  • installeer tot drie keer meer kabels in een mantelbuis

  • ook voor kabels bijtrekken in reeds benutte buizen

  • snelle en efficiënte installatie zonder dure hulpmiddelen

  • eenvoudig vervangen van kabels

  • vraagt zeer weinig werkruimte

  • reductie van het aantal mantelbuizen en/of diameterkeuze

  • gering gewicht en volume, en toch ijzersterk – ook leverbaar in detectie- of vlamvertragende uitvoeringen

Meer informatie over MaxCell leest u in de leaflet.