Bij de realisatie van het nieuwe schakelstation in het oosten van het land wordt volop ingezet op circulariteit en duurzaamheid. Onder meer door hergebruik van materialen, energiebesparing en CO2-reductie. Het nieuwe schakelstation is nodig voor de toekomstige energievoorziening in de regio. Het project wordt ook als pilot gezien om te leren hoe deze elementen het best kunnen worden toegepast.

De inschrijvingen voor de inrichting zijn beoordeeld op circulariteit en duurzaamheid en dit telt zwaar mee in de gunning. Voor PION Kunststoffen is dit een belangrijk speerpunt. Als specialist in kunststofproducten, voor met name ondergrondse toepassing, zet PION zich in voor duurzame oplossingen. Waar het mogelijk is kiest zij voor ‘cradle to cradle’-oplossingen, waarbij de afvalstromen tot een minimum worden beperkt.

Belangrijke pilot

In opdracht van Liander is A.HAK aan de slag gegaan om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk te vergroten. Het huidige 10 kV netwerk wordt uitgebreid met een 20 kV netwerk. De door PION Kunststoffen geleverde kabel bescherm materialen waaronder HDPE buizen, PE glasvezelbeschermbuizen, PE afdekband en handholes dienen als basis voor het duurzaamste schakelstation van Nederland.

Als dit project is afgerond kan dit schakelstation als pilot gezien worden voor andere duurzame projecten in Nederland.