Ruimte voor groei

In de haven van Rotterdam komen allerlei producten, halffabrikaten, maar ook grondstoffen binnen, soms ook brandgevaarlijke. Goede en up to date brandblusvoorzieningen zijn geen overbodige luxe en broodnodig om vervoer van deze materialen via het spoor beschikbaar te houden. Dura Vermeer verzorgt deze aanpassing voor het emplacement Maasvlakte en Pernis.

Veelomvattend

Het aanpassen van de brandblusvoorzieningen is een groot project. Dura Vermeer legt nieuwe overwegen, calamiteitenwegen, hydranten en natte blusleidingen aan. Daarnaast worden bestaande calamiteitenwegen aangepast zodat de brandweer altijd onderwinds kan komen rijden. Nadat het nieuwe systeem in gebruik is genomen verwijderen ze vervolgens ook de oude blusleidingen en brengen ze meteen de kabels en leidingen van ProRail op orde.

Complex

Werken in een havengebied is heel complex omdat het 24/7 doordraait. Er is continu op- en overslag van containers en er wordt dus de hele dag door af en aan gereden. Dat betekent veel afstemmen met een omgevingsmanagent-en vergunningenteam om te komen tot een goed resultaat met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Een andere factor is dat het werk plaatsvindt in het broedseizoen. Om dit zo min mogelijk te verstoren is een samenwerking gezocht met ecologen en valkeniers.

Duurzame kabelbescherming

Onderdeel van het updaten van de brandblusinstallatie is het aanleggen van nieuwe kabels ten behoeve van energie en data. Want blussen gaat niet alleen over water en schuim, maar ook over informatie; wat is er precies aan de hand en waar? En over elektra want de energie- en telecomkabels leveren de nodige voeding en data voor zowel het treinverkeer als de installaties (bijvoorbeeld pompen) op het emplacement. Als dat uitvalt kan dat verdere vervoer zo ineens compleet stilliggen.

Om die kabels te beschermen past Dura Vermeer deelbare klembuizen van Rentinfra, de zusteronderneming van PION Kunststoffen uit Amersfoort toe. Deze kabelbescherming is zeer sterk (SN 8), makkelijk en snel te plaatsen en bovendien duurzaam, wat past bij de groene visie van Dura Vermeer. De buizen zijn namelijk gemaakt van gerecycled kunststof. En door te kiezen voor een samenwerking met Rentinfra, voorkomt Dura Vermeer ook dat de buizen na het project op een afvalberg terechtkomen. Dit is een grote sprong ten opzichte van de vroeger gebruikte ribbelbuis die nagenoeg geen bescherming bood en na gebruik bij het vuilnis belandde.

Planning

De werkzaamheden zijn in maart 2022 gestart met het op nulfase brengen van de kabels & leidingen; die worden dus nu bovengronds gehaald en veilig verpakt in de eerder genoemde PP Klembuizen. Naar verwachting zal het nieuwe brandblussysteem in het vierde kwartaal van 2022 in bedrijf gesteld worden. Na de in bedrijf stelling volgen er nog werkzaamheden aan de inrichting van de terreinen en het op orde brengen van de bestaande kabels & leidingen van ProRail.

Ruimte voor groei