Samen is de sleutel

A.Hak, één van onze klanten op het gebied van duurzame verbindingen, legt op dit moment de laatste hand aan haar deel van Windpark Nij Hiddum Houw in de kop van Friesland. Projectleider Tim Wiersma vertelt hoe dit project tot stand is gekomen en wat het bijzonder maakt.

Samen

Windpark Nij Hiddum Houw is een project van opdrachtgevers Vattenfall en Gooyum Houw BV, een collectief van bedrijven en particulieren in de omgeving van het windpark. Een kwart van dit project is bedoeld voor burenparticipatie. Zo delen de mensen die willen investeren direct mee in de winst. Sowieso delen zowel de directe buren als de dorpen in de omgeving mee in de opbrengst van dit project. Elk jaar krijgen zij een bedrag vanuit een gebiedsfonds wat besteed kan worden aan een lokaal project.*

Uitdagend door de afstand

“Het uitdagende aan dit project was de afstand. Het windpark ligt in de kop van Friesland en de opgewekte energie moet maar liefst 17 kilometer overbruggen naar de koppeling met het hoofdnetwerk in Herbaijum. Dat betekende voor ons dus 17 kilometer aan kabels en kabelbescherming leggen. Dit hebben we samen met Liander als bouwteam opgepakt. Als partners hebben we van het voorlopige ontwerp een definitief plan gemaakt, waarna we aan de slag konden. Deze bouwteamconstructie is voor ons heel interessant en is iets waar we de afgelopen jaren ook veel in geïnvesteerd hebben. Door ook engineering aan te bieden kunnen we namelijk eerder in het proces aansluiten en daardoor invloed uitoefenen op het plan. En het natuurlijk daarna uitvoeren. Vooral in het noorden van het land willen we dit vaker gaan inzetten. Het is ook leuk om zo eens in je eigen achtertuin te werken. Ik kom zelf uit Groningen en veel van de jongens komen ook uit deze omgeving.”

Gelijkwaardige partners

“Ik vond dit project zelf bijzonder door de samenwerkingen. Er waren veel verschillende partijen betrokken en we hebben het ook echt samen gedaan. Natuurlijk de klant en wij, maar ook onze onderaannemers, partijen waar we materieel gehuurd hebben en natuurlijk onze leveranciers. Het was echt een gezamenlijk gedragen project. Iedereen was gelijkwaardig en ging ook gelijkwaardig met elkaar om. Dat vind ik mooi en dan kun je ook allemaal vanuit je kracht werken. En dat samen gedragen past ook heel mooi bij het windpark. Dit hele project draait om draagkracht en participatie. Dat was ook echt de vraag van de klant; om het samen te doen en zo een win-winsituatie creëren. Mooi als dit dan ook op andere vlakken kan. Wij moesten bijvoorbeeld elke week een ruimte hebben om te kunnen overleggen. En de dorpshuizen hadden het door Corona heel lastig. Dat hebben we gecombineerd. Wij een fijne en toegankelijke ruimte en zij een vaste wekelijkse huurder voor langere tijd.”

Tim Wiersma, projectleider A.Hak voor Nij Hiddum Houw

Samenwerking met PION

“Zo heb ik de samenwerking PION ook ervaren. Als met een gelijkwaardige partner, als iemand die naast je staat, een win-winsituatie. Ik werd getipt door een collega dat ik eens contact op moest nemen met PION. In het begin had ik veel contact Nicolette en het klikte meteen. Natuurlijk eerst op persoonlijk niveau, maar ook in hoe mijn vragen en uiteindelijk de opdracht door het hele team van PION werd opgepakt. Afspraken worden  keurig nagekomen en alles is open en transparant qua communicatie. Als het bij de uitvoerder even niet uitkwam werd er geregeld dat materialen op een ander moment geleverd werden. Of wanneer er last minute nog iets nodig was belde ik en merkte je aan alles dat er echt geluisterd werd. En dat ze hun stinkende best deden om je te helpen. Na dit eerste contact hebben we samen nog een aantal aanbestedingen opgepakt en ook daar ervoer ik hetzelfde. Er wordt meegedacht, advies gegeven over formulering, feedback gegeven op een door ons bedachte constructie en tips gegeven over van alles. Bijvoorbeeld om verduidelijkende vragen te stellen zodat je achteraf niet een offerte hebt voor een verkeerd product. En dat is in de huidige dynamische markt heel fijn. Er was een periode dat de prijzen per dag anders waren. Een partij zoals PION, die ook meedenkt en adviseert over wanneer het slimste in te kopen, is dan heel prettig. Ze hebben mij steeds heel transparant over de risico`s verteld, dus wat de prijs nu is en wat hij misschien over een paar maand zou zijn. Op die manier kon ik met dat verhaal ook weer naar mijn klant en was het geen probleem.”

Belangrijk bij samenwerken

Samenwerken gaat voor mij over gelijkwaardigheid en transparant zijn. Eerlijk tegen elkaar zeggen: ‘dit is het’. Dat is soms leuk nieuws en soms iets minder leuk. Maar door altijd eerlijk te zijn kun je samen naar de beste oplossing zoeken. Zo is prijs natuurlijk belangrijk, maar voor mij maar een onderdeel van het plaatje. Levertijd en communicatie wegen vaak zwaarder. Want een iets hogere prijs per meter verdien ik terug in goede service, afleverafspraken die mij het beste uitkomen, goede communicatie met mij en de uitvoerder ter plekke en tijdige levering. Wat PION zo deed opvallen was het maatwerk dat jullie leverden, de aandacht die ervoor was en hoe jullie meedachten. We hebben de buizen bijvoorbeeld allemaal op lengte besteld zodat we niet hoefden te lassen. Dat is aan het begin wat meer nadenken en rekenen, maar scheelde ons uiteindelijk veel arbeid. Heel fijn hoe jullie daarin ondersteund hebben. En dat kan alleen wanneer je het echt samen doet.

Protecting Tomorrow Today & blijven leren

“Protecting Tomorrow Today betekent voor mij op zoveel mogelijk vlakken duurzaam bezig proberen te zijn. Ik vind dat we een morele plicht hebben om de wereld goed achter te laten voor onze achterkleinkinderen en dat gebeurt nu onvoldoende. Terwijl daar goede stappen in te zetten zijn. Dus daar doe ik in wat ik kan. Ook kleine stapjes helpen. Als je maar iets doet.

Het belangrijkste dat ik uit dit project heb meegenomen is eigenlijk tweeledig. De ene is het belang van communicatie. In ieder project, ook in deze gaat er altijd wel iets net anders dan je had verwacht. Puur omdat het achteraf niet duidelijk genoeg gecommuniceerd was. En daaruit komt dan ook de les om niet aan te nemen maar te vragen. Dus ’hé, ik snap niet precies wat je hiermee bedoelt’ of ‘klopt het dat je dit bedoelt, is dit wat je wilt?’.

En als positieve les heb ik ervaren dat als je een positieve mindset hebt, als je het samen wilt doen, het dan ook goedkomt. Dan ga je het ook redden. Dus in dit geval wilden we een goede samenwerking en zijn daar allemaal vol voor gegaan. Dus dat hadden we. En we wilden per se op tijd klaar zijn en hebben daar samen alles aan gedaan. Dan lukt dat ook. En dan helpt die goede communicatie.”

Laatste loodjes

“Inmiddels zitten de werkzaamheden van A.Hak er op, volgens planning trouwens. In maart komen we nog terug en zaaien we alles weer netjes in zodat alle bermen etc weer net zo netjes zijn als voordat we kwamen. En als de rest van het project volgens planning verloopt gaan de eerste nieuwe windmolens in die periode ook draaien. Als alles klaar is voorzien zij dan zo`n 36.000 huishoudens van duurzame energie. Mooi om daar aan bijgedragen te hebben.”

* Bron: https://www.nijhiddumhouw.nl/

Samen is de sleutel