Hier vindt u uitdagende projecten, waarbij onze kennis en innovatie maximaal tot uiting kwamen.

Nieuwe 3kV routing op het emplacement Dordrecht 

Als onderdeel van een hersteltraject van 40 kilometer op het baanvak tussen Rotterdam-Zuid en Lage Zwaluwe met 250 herstelpunten aan kabelkokers heeft Dura Vermeer op emplacement Dordrecht het gehele 3kV-net vervangen en alle kabelkokers opgeschoond. PION leverde voor het gehele traject de 3kV kabelkoker; de S5000. Als tijdelijke kabelbescherming koos Dura Vermeer voor het duurzame concept van RentInfra.

Om meer te leren over dit project, lees hier het interview met de projectleider van Dura Vermeer .

Ruim 160 trekputten tussen de A4 en A44

De Rijnlandroute verbindt in de nabije toekomst de A4 met de A44 en daarmee wordt Leiden in 2022 ontzet. Onderdelen van het wegtracé zijn een tunnel van 2,5 km en een verdiepte bak van 1.100 meter. Het project van de provincie Zuid Holland is aangenomen door COMOL5, een internationale aannemerscombinatie waar ook Croonwolter&Dros deel van uitmaakt. Bertus Kornet werkt er als hoofduitvoerder en legt uit hoe PION Kunststoffen bij dit project is betrokken.

foto: Terradrone

‘Comol5 heeft in 2017 de tender gewonnen en heeft veel ervaring in de aanleg van wegen en boren van tunnels in het bijzonder. Comol5 realiseert het project op basis van een DBM-contract (Design, Build & Maintain), waarbij zij het ontwerp opstelt, de infrastructuur aanlegt en na openstelling nog 15 jaar het onderhoud op zich neemt. Croonwolter&Dros heeft PION Kunststoffen gevraagd mee te denken over de doorstroom van kabels en leidingen in de verdiepte ligging (de tunnel). Hiervoor waren verschillende oplossingen, waarbij we hebben gekozen voor trekputten. Daarvan komen er ruim 160 in het tracé te liggen. Intussen hebben we er al enkele tientallen geplaatst. Verder maken we nog gebruik van metalen trekputten, die in de kunstwerken worden gebruikt. Ook die zijn door PION Kunststoffen ontworpen, maar worden door een ander bedrijf gemaakt. Het gebruik van de kunststof versie was hier niet mogelijk vanwege de zwaardere belasting en daarmee verhoogd risico op beschadiging.’

foto: Paul Graveland

Schuine deksels

‘Wat je ziet is dat als een uitvraag wat gecompliceerder wordt, de dozenschuivers al snel afhaken en eigenlijk PION Kunststoffen als enige overblijft. Zij kunnen met ons meedenken en met hen kunnen we maatwerkoplossingen ontwikkelen. Hun accountmanager snapt waar wij mee bezig zijn en weet onze vraag te vertalen naar een toepasbare oplossing. Zo hebben onze trekputten schuine deksels nodig, zodat bij neerslag het vuile water de goede kant, richting de afwatering wordt geleid.’

foto: Fred Leeflang

Maatwerkleveringen

‘In het verleden hebben we al vaker met PION Kunststoffen gewerkt, zoals bij de aanleg van de Sluiskiltunnel en Rotterdam Centraal Station. Eigenlijk komen we altijd bij hen terecht als we maatwerk nodig hebben. Maar ze leveren voor de RijnlandRoute ook 10 km ribbelbuis van verschillend formaat. Want dat kunnen ze natuurlijk ook. Ze leveren over het algemeen snel en als het om enorme hoeveelheden gaat, doen ze dat in delen. En ook dat gaat altijd netjes op tijd en ik word zelfs gebeld als we niet op tijd afroepen.’

Voor meer informatie over de werkzaamheden van Comol5 voor de Rijnlandroute: www.comol5.nl